Aktualizace

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Aktualizace

 

Aktualizováno 18.8.2006. 

přidána sekce OSOBNOSTI

Nové texty:  

Kdy začala a skončila studená válka?

Ludwig Erhard

Boris Němcov

Čao C'-jang

Arafat, OOP, Izrael a mír?

 

Aktualizováno 27.6.2003. Nové texty:  

Francouzsko-německé usmíření 1958-1963

Německé dilema: Paříž nebo Washington? (aneb atlantisté versus gaullisté)

Dlouhý telegram (dokument)

Kronika studené války

 

Aktualizováno 21.10.2002. Nové texty:

Harold Wilson - Československá krize 1968 (paměti)

Rakouská cesta ke svobodě 1945-1955 

Vytvořena nová sekce Paměti.

 

Aktualizováno 6.6.2002. Nové texty:

Helmut Schmidt – Na cestě k dvojímu rozhodnutí (paměti)  

Prohlášení Adenauerovy vlády - 1949 (projev)  

Znovusjednocení Německa

Dále přidán do sekce Ostatní seznam literatury k jednotlivým oblastem vývoje.

 

Aktualizováno 7.3.2002. Nové texty:

Adenauerova návštěva USA - 1953 (paměti)

Intifáda Al-Aksá 

Reaganův projev v Západním Berlíně 1987 (projev)

 Doplněny byly: Marshallův projev a Trumanova doktrína (projev)

Dále byla přidána podsekce Vzpomínky zúčastněných (součást sekce Ostatní)

 

Aktualizováno 17.1.2002. Nové texty:

Ernest Reuter - projev 1948 (projev)

Nóta SRN západním mocnostem - 1970 (dokument)

Pád komunismu v Maďarsku

Pád východního Německa

Smlouva mezi SRN a SSSR - 1970 (dokument)

Přidána sekce Ostatní a v ní mimo jiné možnost vyzkoušet si své znalosti: Testy Vašich znalostí

 

Aktualizováno 8.11.2001. Nové texty:

Smlouva mezi SRN a Polskem - 1970 (dokument)

Dvojí rozhodnutí (dokument)

Japonská cesta 1945-1970 

Kennedyho projev v Západním Berlíně 1963 (projev)

Morgenthauův plán (Autor textu - eglimon@email.cz) (dokument)

Roztržka mezi Čínou a SSSR

 

Aktualizováno 24.9.2001. Nové texty:

Maďarské povstání - 1956

Odsun sovětských vojsk z ČSFR (dokument)

Počátky NATO - 1949-1952

Postupimská konference

Výzva k Němcům ohledně EOS (dokument)

 

Aktualizováno 21.6.2001

Kromě několika textů jsem pro lepší přehlednost přidal do těch delších i bookmarky (možnosti jednoduchého nalezení jednotlivých kapitol v textu).

Nové texty:

Fulton 1946 (projev)

Helsinský proces a KBSE

Jednotný evropský akt (dokument)

Kubánská raketová krize

Modrý & spol.

Říše zla (projev)

Schengenská smlouva (dokument)

Schumanovo prohlášení (dokument)

Strategická obranná iniciativa (projev)

Vznik izraelského státu (projev)

 

Aktualizováno 28.3.2001. Nové texty:

Válka Jom Kippur

Libanon 1958 

Strategie Západu  

USA versus Libye 1986 

Pozice síly (Reagan a Gorbačov)  

 

Aktualizováno 1.2.2001:

Americko-čínské détente

Blokáda Západního Berlína

Dien-bien-phu

Eisenhower

Maastrichtská smlouva (dokument)

Marshallův plán

Marshallův projev (projev)

Mezníky jaderného věku

Partnerství pro mír (dokument)

Polská krize - 1981

Severoatlantická smlouva (dokument)

Šestidenní válka

Trumanova doktrína (projev)

Západoevropská unie

 

Na začátek textu

 Home ] Up ]