Dálný východ

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Zde naleznete texty týkající se problémů Dálného východu a vztahu velmocí k dálnovýchodním zemím.

 Dien-bien-phu - Ve Vietnamu probíhala válka mezi Vietminhem a Francouzi již od roku 1945. Tento článek se věnuje nejen pozadí rozhodující bitvy, ale i jejím důsledkům.

 Americko-čínské détente 1969-1972 - Čína se stala na konci 40. let členem komunistického bloku a zapřísáhlým odpůrcem Spojených států. Po roztržce se SSSR však Čína začala hledat způsob, jak vztahy s USA , i přes ideologické rozpory, normalizovat. Spojené státy byly ve stejné době podobným myšlenkám nakloněny.

 Roztržka mezi Čínou a SSSR - Dva spojenci z počátku studené války se postupně dostávaly do větších a větších sporů, které nakonec přerostly do ozbrojených bojů na společných hranicích.

 Japonská cesta 1945-1970 - Poražený stát ve druhé světové válce se postupně transformoval v moderní demokratickou mocnost. Byla to však složitá cesta...