Organizace

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Západoevropská unie - Britové a Francouzi chtěli zaangažovat USA v Evropě. Podmínkou Američanů bylo vytvoření evropské obranné organizace. Dnes se hovoří o jejím budoucím uplatnění.

Helsinský proces a KBSE - V roce 1975 podepsalo 35 zemí na konferenci v Helsinkách tzv. Závěrečný akt. Ten měl najít způsob spolupráce mezi oběma bloky. V konečné fázi však znamenal pád komunismu v Evropě.

Počátky NATO (1949-1952) - 4. dubna 1949 vnikla Severoatlantická aliance, která se stala základním pilířem obrany demokratické Evropy. Události na přelomu 40. a 50. let měly prokázat, nakolik je transatlantické pouto pevné.