Osobnosti

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Ludwig Erhard - Tvůrce německého hospodářského zázraku a později i německý kancléř.

Boris Němcov - Významný ruský pravicový politik a reformátor.

Čao C'-jang - Osobnost významného reformátora komunistické Číny.

George C. Marshall - Osobnost tvůrce silné americké armády ve druhé světové válce, ministra obrany ve válce v Koreji, ale především úspěšného ministra zahraničí a tvůrce hospodářského plánu, který postavil na nohy Západní Evropu.

Dwight David Eisenhower - Životopis vrchního velitele spojeneckých vojsk v Evropě a pozdějšího amerického prezidenta.