Dokumenty

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Zde naleznete významné dokumenty. Jedná se většinou o dokumenty volně přístupné na internetu. Pokud ne, tak je vždy uveden pramen.

Dlouhý telegram - Úryvek zpráva amerického velvyslance v Moskvě G. Kennana  úmyslech sovětského vedení a komunistickém systému vůbec. (pro tuto chvíli dvě z pěti částí)

Severoatlantická smlouva - 14 bodů smlouvy o založení NATO.

Partnerství pro mír - Na bruselském setkání Rady NATO 10-11. ledna 1994 vznikl program přidruženého partnerství pro nečlenské státy NATO. Kromě dokumentu Partnerství pro mír je zde dále i výzva hlav států účastnících se této schůzky vrcholného orgánu Severoatlantické aliance.

Maastrichtská smlouva - Smlouva o Evropské unii.

Jednotný evropský akt - Významný dokument, v platnosti od roku 1987, který stanovil, že od roku 1993 bude v rámci Evropského společenství (ES) umožněn volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu - tedy pilíře EU.

Schengenská smlouva -Dohoda o zrušení kontrol na společných hranicích zemí ES.

 Odsun sovětských vojsk z ČSFR - Dohoda o odsunu sovětských okupačních jednotek z celého území tehdejší České a Slovenské federativní republiky. 

Výzva k Němcům ohledně EOS - Výzva spolkového kancléře Konráda Adenauera k Němcům, aby přijali myšlenku vzniku Evropského obranného společenství.

Dvojí rozhodnutí - Rozhodnutí Rady NATO z 12. prosince 1979 reagovalo na rozmisťování sovětských raket středního doletu v polovině 70. let.

Morgenthauův plán (Autor textu - eglimon@email.cz) - Plán amerického ministra financí z dob druhé světové války na poválečné uspořádání Německa.

Smlouva mezi SRN a Polskem - 1970 - Smlouva o normalizaci vzájemných vztahů byla jedním z důsledků "východní politiky" kancléře Brandta.

Nóta SRN západním mocnostem - 1970 - Nóta vysvětlující smlouvu mezi SRN a SSSR.

Smlouva mezi SRN a SSSR - 1970 - Smlouva, která byla součástí mezinárodního uvolnění a měla předznamenat détente. Potvrdila neměnnost současných hranic.