Nota SRN západním mocnostem - 1970

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Nóta spolkové vlády západním mocnostem. Předána u příležitosti podpisu moskevské smlouvy 7. srpna 1970.

  

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Moskvě dne 7. srpna 1970

   Velvyslanectví Spolkové republiky Německo pozdravuje velvyslanectví Spojených států amerických a má tu čest předat v pověření své vlády následující nótu s žádostí, aby dala tento text na vědomí vládě Spojených států amerických co nejrychlejší cestou:

 

Vláda Spolkové republiky Německo si dovoluje oznámit, v souvislosti s chystaným podpisem smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Svazem sovětských socialistických republik následující:

 

Spolkový ministr zahraničních věcí objasnil v souvislosti s jednáním stanovisko spolkové vlády s ohledem na práva a zodpovědnost čtyř mocností ve vztahu k Německu jako celku a Berlínu.

 

Protože k mírovému ujednání ještě nedošlo, vyšly obě strany z toho, že se zamýšlená smlouva nedotkne práv a odpovědnosti Francouzské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Svazu sovětských socialistických republik a Spojených států amerických.

 

Spolkový ministr zahraničních věcí 6. srpna v této souvislosti sovětskému ministru zahraničních věcí sdělil:

 

„Otázka práv čtyř mocností nemá žádnou souvislost s touto smlouvou, kterou Spolková republika Německo a Svaz sovětských socialistických republik hodlají uzavřít, a nebude se jí ani dotýkat.“

 

Ministr zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik k tomu vydal následující prohlášení:

 

„Otázka práv čtyř mocností nebyla předmětem jednání se Spolkovou republikou. Sovětská vláda vychází z toho, že by tato otázka neměla být diskutována. Otázka práv čtyř mocností se nebude dotýkat smlouvy, kterou mají Spolková republika Německo a Svaz sovětských socialistických republik v  úmyslu uzavřít. Toto je stanovisko sovětské vlády.“

 

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo využívá tuto příležitost k tomu, aby ujistilo velvyslanectví Spojených států amerických o jeho mimořádné váženosti.

 

Nóty o stejném znění byly zaslány na francouzské velvyslanectví v Moskvě, rovněž na velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Moskvě.

 

Na začátek textu

 Home ] Up ]

Poznámka: Jedná se překlad z německého originálu.