Paměti

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Adenauerova návštěva USA - 1953 - Jak ve svých pamětech popisuje spolkový kancléř první cestu do USA?

Helmut Schmidt – Na cestě k dvojímu rozhodnutí - Jak se podle německého kancléře došlo k přesvědčení o nutnosti přijetí tzv. dvojího rozhodnutí?

Harold Wilson - Československá krize 1968 - Jak významnou událostí byla pro britského premiéra srpnová okupace Českoslovesnka?