Jaderný věk

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Zde naleznete články týkající se významných událostí v oblasti jaderného 

zbrojení a odzbrojení.

 Mezníky jaderného věku - Významné události kolem jaderného zbrojení a odzbrojení v datech.

 Strategie Západu - Strategie mocností Západu se během desetiletí měnila. Tento článek se věnuje stručnému hodnocení čtyř nejvýznamnějších strategických koncepcí (hromadná odveta, pružná reakce, MAD a SDI).