Projevy

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ]

Trumanova doktrína - Truman v březnu 1947 rozhodl o pomoci 400 milionů dolarů na

pomoc Řecku a Turecku. Do dějin tato událost vstoupila jako Trumanova doktrína.

Marshallův projev - Projev George Marshalla, ve kterém nastínil plán na oživení

západoevropského hospodářství.

Schumanovo prohlášení - 9. květen se dnes slaví jako "Den Evropy". Zasloužil se o to francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, který 9. května 1950 přednesl svůj významný projev, který je považován za počátek procesu evropské hospodářské integrace.

Fulton 1946 - Churchillův slavný projev, ve kterém prorocky hovořil o vzniku železné opony.

Založení izraelského státu 1948  - 14. květnu 1948 skončil britský mandát nad Palestinou. Pozdější premiér Ben Gurion přednesl v tento den svůj projev, ve kterém vyhlásil založení izraelského státu.  

Strategická obranná iniciativa - Reaganův projev, ve kterém nastínil svůj projekt jaderného deštníku. Odpůrci byl označen jako "hvězdné války". 

Říše zla - Reaganův slavný projev, ve kterém hovořil o nebezpečí komunismu a Sovětský svaz označil za "říši zla".

Kennedyho projev v Západním Berlíně 1963 - Projev amerického prezidenta odsuzující stavbu berlínské zdi.

Ernest Reuter - projev 1948 - Projev významného západoberlínského představitele v době blokády.

Reaganův projev v Západním Berlíně 1987 - Reaganova výzva Gorbačovovi, aby strhl berlínskou zeď.

Prohlášení Adenauerovy vlády - 1949 - Projev K. Adenauera ve Spolkovém sněmu.