Ernest Reuter - projev 1948

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Projev Ernesta Reutera

 

Západní Berlín, 9. září 1948

 Dnešek je dnem, kdy nebudou hovořit a jednat diplomaté či generálové. Dnešek je dnem, kdy svůj hlas pozvedne berlínský lid. Tento berlínský lid volá do celého světa. Neboť ví, o co dnes jde při jednáních kontrolní komise v Postupimské ulici, která nyní uvízla na mrtvém bodě a o co půjde později při jednáních v Moskvě v kamenných palácích Kremlu. Při všech těchto jednáních se hraje o náš osud…

            Jedno chceme říci jasně: Při všech těchto jednáních nechceme být my Berlíňané předmětem obchodu!

            Nás nemůžete směnit, o nás nemůžete smlouvat a nás nemůžete ani prodat. Je nemožné, na bedrech tohoto statečného, nepoddajného lidu uzavřít špatný kompromis.

            Kdo by tento lid Berlína zradil, ten by zradil svět, ještě více, ten by zaprodal sám sebe a ne jen lid Berlína v západním a východním sektoru. Ne, my víme, že kdyby jen mohli, stáli by lidé z Lipska, Halle, Saské Kamenice (něm. Chemnitz – pozn. aut.), Drážďan, ze všech měst východní zóny tak jako my na svých místech a naslouchali by našemu hlasu.

            Lidé světa, lidé v Americe, Anglii, Francii, Itálii! Podívejte se na toto město a poznáte, že toto město a tento lid opustit nesmíte a že ho opustit nemůžete. Pro nás všechny existuje jediná možnost: stát při sobě, dokud tento boj nevyhrajeme, dokud tento boj konečně nezpečetíme vítězstvím nad nepřítelem, vítězstvím nad mocností temna.

            Berlínský lid promluvil. Splnili jsme naši povinnost a budeme ji plnit i nadále. Splňte i vy vaši povinnost a pomozte nám v době, která před námi stojí, nejen duněním letadel, nejen transportními možnostmi, které dosud zvládáte, ale vytrvalým a neochvějným postojem k těm ideálům, které mohou zajistit naši i vaši bezpečnost.

            Lidé světa, podívejte se na toto město! Obyvatelé Berlína, buďte si jisti, že tento boj chceme vyhrát a že ho také vyhrajeme!

 

 Na začátek textu 

 Home ] Up ]

Poznámka: Jedná se překlad z německého originálu.