Adenauerova návštěva USA - 1953

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Adenauer v USA

 

„Na duben 1953 (6.-17. –  pozn. aut.) byla stanovena první cesta kancléře Spolkové republiky Německo do Spojených států amerických. Byla to první cesta předsedy německé vlády do USA.

            Rád jsem přijal pozvání. Hlavním účelem mé cesty bylo prohloubení a posílení důvěry a navázání ještě pevnějších svazků sympatie mezi USA a SRN. Sympatie a důvěra ve spolehlivost hrály ve vzájemných vztazích rozhodující roli.

            V první řadě jsem však jel do USA, abych vyjádřil poděkování německého lidu za všechno, co lid Spojených států pro Německo po jeho zhroucení udělal, a to tak velkorysým a šlechetným způsobem, jak ještě nikdy nikdo v historii.

            Po přistání v New Yorku vstoupilo na palubu mnoho reportérů, aby si vyslechli můj projev. Uspořádal jsem krátkou tiskovou konferenci na palubě lodi a řekl novinářům, že jsem po přistání v USA cítil především jedno: pocit vděčnosti americkému lidu. My Němci jsme mu děkovali z celého srdce za dobré skutky, které ukázali po našem kolapsu.

            Má cesta do USA byla jedním z mnoha kroků na cestě poraženého národa zpět do společenství národů (Adenauerově cestě do USA předcházela návštěva Itálie a Velké Británie –  pozn. aut.). Tato cesta musela být zdolána s velkou trpělivostí, obezřetností a bez jakéhokoli přeceňování sama sebe. Bylo nutné stále počítat s nezdarem a pokusy rušivých elementů. Museli jsme vědět, že máme stále mnoho nepřátel a že existovalo ještě mnoho psychologických zábran, které jsme museli překonat.

            Nejdůležitější bylo po porážce a kolapsu vyvést zemi z izolace. Musel jsem vyzkoušet všechno, abych z válečných nepřátel získal spojence a přátele.To vyžadovalo velmi opatrný psychologický postup. Mou hlavní myšlenkou bylo dovést Německo jako rovnoprávný stát do společenství národů a dosáhnou začlenění Německa do svobodného světa.

            Úspěch mých washingtonských jednání spočíval v první řadě v těžko přehledné psychologické oblasti. Má návštěva Spojených států ukončila jednu fázi německo-amerických vztahů. V závěrečném komuniké bylo na začátku i na konci výslovně zmíněno slovo přátelství. Toto slovo znamenalo velmi mnoho. 

            Vyjádřil jsem úmysl položit věnec na hrob neznámého vojína na národním hřbitově v Arlingtonu. Americká administrativa z toho udělala působivou ceremonii. Pojala to jako tečku za roky nepřátelství a celému světu ukázala, že tato doba skončila, že nyní nastala éra přátelství a že Spolková republika Německo je znovu přijata do kruhu a společenství svobodných národů.

            Arlington, národní hřbitov USA, leží kus stranou od Washingtonu ve velmi krásné  krajině uprostřed zeleně. 8. dubna 1953 dosáhla moje návštěva svého vrcholu, symbolického vrcholu tvrdé osmileté práce.

            Při mém příjezdu na hřbitov mě pozdravil jeden americký generál. Doprovodil mě k pomníku. Za námi kráčeli tři američtí podporučíci, prostřední nesl německou vlajku. Okolí pomníku bylo lemováno rotou všech druhů amerických vojsk. Dvacet jedna pozdravných výstřelů dunělo krajinou, když jsem šel s generálem k pomníku s vlajkou těsně za mnou. Zatímco vzduchem létaly povely, položil  jsem na hrob věnec s černo-červeno-zlatou stuhou, věnovanou padlým obou národů. Americká vojenská kapela hrála německou hymnu. Viděl jsem, jak jednomu z mých průvodců tekly slzy a i já jsem byl hluboce dojat.

            Byla to dlouhá a obtížná cesta z totálního kolapsu v roce 1945 k tomuto okamžiku roku 1953, kdy zazněla německá státní hymna na hřbitově cti Spojených států.“

 

Pramen: Paměti K. Adenauera, cit. dle: Kolektiv autorů, Die deutsche Geschichte, sv. IV., Augsburg 2001, s. 540   

Na začátek textu

 Home ] Up ]