Výzva k Němcům ohledně EOS

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ] 

 Všem Němcům!

 

          Všichni usilujeme o znovusjednocení Německa v míru a svobodě. Víme, že my sami proti sovětskému Rusku tohoto cíle nemůžeme dosáhnout. Ve Smlouvě o Německu (tzv. Bonnské dohody zvyšující suverenitu SRN z 26.5. 1952 - pozn. aut.) přebírají tři západní mocnosti smluvní závazek společně se Spolkovou republikou umožnit znovusjednocení na svobodném základě s demokratickou ústavou.

Už tento samotný fakt nás zavazuje, navzdory Němcům za železnou oponou, souhlasit se smlouvami se Západem.

Podle smlouvy o Evropském obranném společenství budou k němu náležet i německé jednotky. Prohlašuji, že oceňujeme všechny držitele zbraní v našem národu, kteří bojovali v rámci vysokých vojenských tradic na zemi, ve vodě a ve vzduchu.

Jsme přesvědčeni, že dobrá pověst a výborné výkony německých vojáků, přes všechny útrapy minulých let, v našem národě stále žijí a nadále zůstanou. Naším úkolem musí být zajistit, aby mravní hodnoty německého vojáctví splynuly s demokracií.

 

Stojíme před volbou mezi otroctvím a svobodou!

 

My volíme svobodu!

 

                    Spolkový kancléř Dr. Konrád Adenauer v.r.

 

Na začátek textu

 Home ] Up ]