Literatura

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Literatura k období studené války

  Literatura - Amerika ] Literatura - Západní Evropa ] Literatura - Organizace ] Literatura - Východní Evropa ] Literatura - Blízký a Střední východ ] Literatura - Dálný východ ] Literatura - Postbipolární svět ]

Základní literatura:

Bradley, J.F: Válka a mír po roce 1945, Praha 1994

Courtois, S. a kol.: Černá kniha komunismu, sv. I-II, Praha 1999

Kissinger, H.: Umění diplomacie, Praha 1997

Litera, B.: Studená válka, Praha 1993

Luňák, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

Moulis, V.-Valenta, J.-Vykoukal, P.: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století I., Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století II., Praha 2000

Nálevka, V.: Kapitoly z dějin studené války, I. díl, Praha 1997

Plechanovová, B.-Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Reiman M., Luňák P.: Studená válka 1954—1964, Praha 2000