Literatura - Organizace

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Fidler, J.-Mareš, P.: Dějiny NATO, Praha 1997

Leška, V.: KBSE / OBSE minulost, přítomnost, perspektivy, Praha 1997

Matějka, D.: Washingtonský summit NATO, Praha 1999

Plechanovová, B.-Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Zarka, J.C.: NATO, Praha 2001