Literatura - Západní Evropa

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Bachoudová A.: Franco aneb úspěch obyčejného člověka, Praha 2000

Fidler, J.-Mareš, P.: Dějiny NATO, Praha 1997

Haffner, S.: Churchill, Olomouc 1996

Kissinger, H.: Umění diplomacie, Praha 1997

Luňák, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století I., Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století II., Praha 2000

Nálevka, V.: Kapitoly z dějin studené války, I. díl, Praha 1997

Ort, A.: Jak se dostat k moci (Ch. de Gaulle), Praha 1990

Plechanovová, B.-Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Preston, P.: Franco, Praha 2001

Rose, N.: Nepoddajný život.Winston Churchill, Praha 1995

Schmidt H.: Na společné cestě. Vzpomínky a úvahy, Praha 2000

Syruček, M.: Růže pro prezidenta, životopis Francoise Mitterranda, Praha 1996

Taraba, L.: Charles de Gaulle, Praha 1990