Literatura - Dálný východ

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Dvorchak, R.J.: Korejská válka 1950-1953. Dějiny konfliktu očima korespondentů Associeted Press, Brno 1996

Kamas, D.: Válka ve Vietnamu 1964-1975, Olomouc 1997

* Kubešová, M.: Čankajšek, Praha 1970

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století I., Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století II., Praha 2000

Nálevka, V.: Kapitoly z dějin studené války, I. díl, Praha 1997

Plechanovová, B.-Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Skřivan, A.ml.: Teng Siao-pching, Praha 1996