Literatura - Východní Evropa

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Bradley, J.F: Válka a mír po roce 1945, Praha 1994

Doubrava, J.: Boris Jelcin. Car ruských změn, Praha 1997

* Honecker, E.: Poslední zpověď, Praha 1994

Mastný, V.: Studená válka a sovětský pocit nejistoty 1947-53. Stalinova léta, Praha 2001

Moulis, V.-Valenta, J.-Vykoukal, P.: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století I., Praha 2000

Nálevka V.: Světová politika ve 20. století II., Praha 2000

Nálevka, V.: Kapitoly z dějin studené války, I. díl, Praha 1997

Plechanovová, B.-Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Pryce-Jones, D.: Pád komunismu, Liberec 1996

* Syruček, M.: Svět mezi čtyřma očima – Gorbačov a Reagan, Praha 1988

* Veselý, Z.: Marshallův plán a Československo, Praha 1987

Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova, Brno 1999