Test 3

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Test 3

1. D. Eisenhower nebyl

generálním tajemníkem NATO

vrchním velitelem vojsk NATO v Evropě

rektorem Columbijské univerzity

2. Invazi na Grenadu v roce 1983 provedl(a)

M. Thatcherová

F. Mitterrand

R. Reagan

3. Gen. Schwarzkopf je jako vrchní velitel spojen s válkou

v Koreji

ve Vietnamu

v Perském zálivu

4. Manfréd Wörner byl

německý prezident

rakouský prezident

generální tajemník NATO

5. FNLA, MPLA a UNITA byly znesvářené strany občanské války

v Etiopii

v Angole

v Libanonu

6. Tzv. Guamská doktrína je spojena s americkým prezidentem

Eisenhowerem

Nixonem

Carterem

7. Která ze zemí nebyla zakládajícím členem ESVO?

Belgie

Norsko

Velká Británie

8. Tzv. Dvojí rozhodnutí přijala

OSN

Varšavská smlouva

Severoatlantická aliance

9. V první Nixonově vládě byl ministrem zahraničí

W. Rogers

D. Rumsfeld

H. Kissinger

10. Prezidentem, kterého v roce 1973 svrhl Augusto Pinochet byl

S. Allende

G. Arbenz

L. Galtieri

11. Tzv. Hnutí 26. července je spojeno

s Panamou

s Nikaraguou

s Kubou

12. Posledním generálním tajemníkem ÚV KSČ byl

K. Urbánek

M. Jakeš

L. Štrougal

 

 

Správné odpovědi: 1a, 2c, 3c, 4c, 5b, 6b, 7a, 8c, 9a, 10a, 11c, 12a

 

 Na začátek textu 

 Home ] Up ]