Test 2

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ] Up ]

Test 2 

1. Tzv. Vandenbergova rezoluce 

ukončila vietnamskou válku

umožnila vznik NATO

odsoudila sovětskou invazi do Afghánistánu

2. Nástupcem prezidenta de Gaulla se stal

Giscard d´Estaing

G. Pompidou

F. Mitterrand

3. V éře amerického prezidenta Cartera nedošlo

k úplnému narovnání diplomatických styků s komunistickou Čínou

k podpisu mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem

k podpisu Závěrečného helsinského aktu

4. V procesu s R. Slánským nebyl popraven

B. Reicin

H. Píka

V. Clementis

5.V roce 1949 nedošlo 

ke vzniku NATO

k založení Bruselského paktu

k vyhlášení Čínské lidové republiky

6. Hlavním americkým vyjednávačem o ukončení vietnamského konfliktu byl

H. Kissinger

D. Rusk

Z. Brzezinski

7. Smlouva SALT 2 byla americkým Senátem ratifikována

nikdy

v roce 1972

v roce 1979

8. Projekt "hvězdných válek" přednesl

J. Carter

R. Reagan

G. Bush

 9. Spojencem Británie a Francie v suezské krizi byl(a)

Izrael

Egypt

Sýrie

10. Mezi představitele západoevropských komunistických stran nepatří

P. Togliatti

W. Scheel

M. Thorez

11. V roce 1955 nedošlo

k založení Varšavské smlouvy

k založení Evropského hospodářského společenství

ke vstupu Spolkové republiky Německo do NATO

12. Předsedou první polské postkomunistické vlády se stal

T. Mazowiecki

L. Balzerowicz

L. Walesa

 

 

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3c, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10b, 11b, 12a

 

 Na začátek textu 

 Home ] Up ]