Test 1

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ] Up ]

Test 1

1. V roce 1953 potlačily sovětské tanky povstání

v Německé demokratické republice

v  Rumunsku

v Maďarsku

2. Otcem německého "hospodářského zázraku" byl

K. Adenauer

L. Erhard

W. Ulbricht

3. Mezi americké prezidenty zvolené za Demokratickou stranu nepatří    

J.F. Kennedy

R. Nixon

H. Truman

4. Mezi tvrdé stalinské jádro v sovětských satelitech nepatří

K. Gottwald

M. Rákosi

I. Nagy

5. Ernest Bevin byl

britský ministr zahraničních věcí

Australan, generální tajemník OSN

významný švédský bojovník za lidská práva

6. Po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v roce 1981 se moci chopil

W. Gomulka

W. Jaruzelski

L. Walesa

7. Slova o tom, že do Moskvy přijel jako ministr svobodné země a vrátil se jako Stalinův pacholek pronesl

J. Masaryk

G. Marshall

J.B. Tito

8. Tzv. východní politika je spojena se jménem

W. Brandt

H. Spaak

E. Honecker

9. Válku o Falklandy vedla Velká Británie 

s Kubou

s Argentinou

s Brazílií

10. OSN byla založena v roce

1945

1946

1948

11. V čele Libye stojí už od 70. let

M. Kaddáfí

H. Asad

N. Mandela

12. Spor o Kypr vedou

Itálie a Řecko

Turecko a Řecko

Turecko a Itálie

 

 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b,4c, 5a, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a, 11a,12b

 

 Na začátek textu 

 Home ] Up ]